Historie gruntu U Mikšů od r. 1658 U Zítků

Historie gruntu U Mikšů od r. 1658 U Zítků, dnes farma Zítek

Farma Zítek je historický statek doložený již na počátku 17. století, ale jistě existující již dříve a to pravděpodobně nejpozději již na počátku století 15., kdy jsou doloženy první zmínky o Pechově Lhotě. Současně jde i o historický statek Zítkův, neb již v dubnu 2018 bude tento rod slavit 360 let co se 1. Zítek na statku objevil. Z těchto 360 let zde Zítek nehospodařil jen asi 45. Poprvé to bylo v letech 1850-59, kdy hospodařila vdova Zítková se svým druhým manželem Škochem po dobu, než dosáhne syn Zítek z manželství prvého plnoletosti. Podruhé to bylo od r. 1957, kdy byla rodina děda současného majitele násilím vystěhována, do roku 1994 kdy byl statek v restituci současnému majiteli a jeho otci vrácen. Tito pak do roku 2010 rekonstruovali to, co po družstevním hospodaření ze statku zbylo, aby toho roku farma opět začala fungovat.

V pozemkových knihách je doloženo, že na gruntu kdysi hospodařil Matouš Mikeš po němž se do příchodu prvního Zítka grunt jmenoval U Mikšů. Na tomto je roku 1632 doložen Václav Včelák, jindy Čelák či „po chalupě“ Mikeš. Dále je doloženo, že dne 17. dubna 1658 kupuje tento grunt Jiří(k) Drška ze Sobědraže, který je současně i prvým Zítkem. Děje se tak totiž současně s jeho svatbou s Voršilou, při které se samozřejmě současně stává i zetěm – zítem – jak se tehdy říkalo a tak je v Pozemkových knihách psán nejčastěji jako Drška, v Soupise poddaných jako Drška neb Zítek a v matrikách při narození svých dětí pouze jako Zítek. Úsměvným sloganem statku by tak mohlo být „Od Dršky k držkám“, neb na počátku byl sedlák Drška a na konci dnes držky plemenného stáda.

Za hospodaření tohoto prvého Zítka je v Revizitaci berní ruly z r. 1677 doloženo, že měl grunt jednu polovinu lánu (v širokém okolí nebyl ve vsích grunt s větší výměrou) a živého na něm byl pár koní, 1 vlastní a 2 nájemné krávy a 3 kozy. Rod Zítků tak zde přežil ne jen hladomor a mor v druhé polovině 18. století, ale i zmar mnohého za vlády komunistů, resp. se po ukončení této epochy dokázal na grunt vrátit a „z popela“ jej vzkřísit k životu. Dnes na farmě hospodařící Irena a Jaroslav Zítkovi jsou tak na gruntu již jedenáctou generací Zítků, aby jejich děti byly generací jubilejní tuctovou co zajisté tuctovou ve smyslu průměrnou nebude!

Historie rodu tomu v ničem nenasvědčuje a až tato bude detailně zpracována, bude zde zájemcům k dispozici ke stažení.
Statek (jako všechny domy v CK mocnářství) dostal č.p. 3 v roce 1770, v roce 1830 vypadal na mapách takto:

Tři dřevěné (jedna s přístavkem) budovy plus jediná zděná, ostatně ve vsi bylo tehdy asi 55 dřevěných budov + jen 10 zděných + kaplička z roku 1788 co byla 1924 přestavěna na větší.