Farma Zítek - rodinná farma chovu skotu Aberdeen angus

Rodinná FARMA ZÍTEK se zabývá hlavně chovem masného skotu plemene Aberdeen angus. Farma Zítek se nachází nedaleko Orlické přehrady v okrese Písek ve vesnici Pechova Lhota.

Dle dostupných informací je doložen vznik Farmy Zítek již v roce 1658. Nyní hospodaří na farmě už 11 generace Zítků. V roce 1957 byla tehdejším komunistickým režimem rodina násilím vystěhována.

Až v roce 1994 byla Farma Zítek v rámci restitucí navrácena ve velmi špatném stavu potomkům Janu a Jaroslavu Zítkovi. Ti od roku 1994-2010 rekonstruovali a opravovali objekty farmy ,co zatím nespadly.Více zajímavostí z historie Farmy Zítek Pechova Lhota 3 najdete na záložce historie farmy.

V roce 2011 bylo zakoupeno základní stádo matek masného skotu Aberdeen angus plemenného býka MEWIL UNIVERSAL 112Z , který působí na farmě v přirozené plemenitbě. MEWIL UNIVERSAL 112Z získává řadu ocenění v oblasti chovatelské i výstavní. Je několikanásobný Šampion plemene Aberdeen angus a Národní vítěz.

Farma Zítek Pechova Lhota v současné době hospodaří na cca 60ha pastvin.

Farma Zítek je zaměřena na chov plemenných zvířat plemene Aberdeen angus. Mladí býčci jsou posíláni do odchoven plemenných býků,kde absolvují test vlastní užitkovosti a jsou připravováni k základnímu výběru a poté k aukčnímu prodeji. Na základním výběru mají přidělen státní registr plemenného býka a jsou z nich mladí plemeníci v dalších stádech. Mladé jalovice si některé necháváme v chovu nebo je prodáváme do zahraničí popřípadě do jiných tuzemských chovů plemene Aberdeen angus.

Mezi nejlépe hodnocené mladé býky patřil hned první rok býk ZONIGA po otci: MEWIL UNIVERSAL 112Z,který dosáhl na výběrech 77 bodů. Hned následující rok býk ABRAXAS IKAR 79 bodů. I letos máme na odchovnách několik nadějných plemenných býků.

V roce 2015 byl vybudován nový pastevní areál a na podzim přivezeno další chovné stádo jalovic z Finska.

V současné době Farma Zítek Pechova Lhota vlastní 30 matek 2 plemenné býky Aberdeen angus.

Dále na Farmě Zítek působí plemenný hřebec LEONARDO plemene ČT.Je to poslední hřebec kvalitního Alberovského chovu v České republice. Má výbornou sportovní kariéru v parkurovém skákání-výkonnost stupně T. Pravidelně se zúčastňoval mistrovských soutěží žen kde obsazoval přední místa. Leonardo- plemenný hřebec je velmi ušlechtilý a charakterní hřebec.

Dále je na Farmě Zítek možné ustájit starší koně nebo koně po sportovní kariéře na tzv. pastevním ustájení. Koně jsou celoročně na pastvině s přístřeškem,kde se mohou schovat když chtějí. V zimě dokrmujeme vlastním kvalitním senem a senáží.,, ad libidum“ (co hrdlo ráčí). Přístup k vodě a minerálním lizům je samozřejmostí.

Farma Zítek - kontakty

Jaroslav a Irena Zítkovi

Pechova Lhota 3, Hrejkovice 399 01, Okres Písek

Telefon:
739 513 625, 724 375 767

E-mail:
zitek@trollbi.cz